Travancore Medical College

Medicity

EMERGENCY NO:+91 9497 28 24 24

Waiting list – NRI

Waiting list – NRI

Sl. No. Appl. No. Name NEET NEET
Rank
NRI
RANK
1 20160119 Fiza Fathim Kareem 162 321565 32
2 20160184 Akheel Anwar T 482 11414 1
3 20160199 Bharath Gopan T G 302 107770 13
4 20160346 Sruthi Reji Isac 255 160282 20
5 20160457 V Abhijith 129 405517 38
6 20160511 Riya Babu 259 155131 19
7 20160836 Seema Bismy Abdul Khader 215 218700 23
8 20160857 Bismiya Sajitha Beegom 133 393983 37
9 20160939 Azna Azeem Mohammed 159 329978 35
10 20161058 Anugraha Biju 404 36601 9
11 20162014 Kevin Joseph Jacob 301 108898 14
12 20162049 Rashid Tariq  A R 159 329898 34
13 20162066 Shamnath Shaji 356 63533 12
14 20162099 Hasna Ashraf 123 423082 40
15 20162106 Abhishek V G 265 147510 18
16 20162113 Noora Safar 295 114224 15
17 20162183 Tania Sabu Charlie 123 421452 39
18 20162234 Merin Elias 190 263516 26
19 20162240 Akshay Raveendran 135 388746 36
20 20162264 Nayana Anilkumar 277 134457 17
21 20162338 Roshan Nadalackal 195 253663 24
22 20162354 Aishwarya Lilly Alex 190 264170 27
23 20162355 Anashwara Lilly Jacob 194 255953 25